Miesiąc: grudzień 2020

Organizatorzy Turnusów nowymi Użytkownikami Systemu SOW

PFRON w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym Beneficjentom w sytuacji zagrożenia związanego z panującą pandemią wirusa Covid-19, od 1 stycznia 2021 r. uruchomia na platformie SOW obsługę pełnego procesu aplikowania on-line w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Wdrożona funkcjonalność uwzględnia udział Organizatorów turnusów, jako użytkowników systemu, w pełnym procesie realizacji obsługi zadania. Zapewni to między
Czytaj więcej

Program wyrównywania różnic między regionami III – realizacja w 2021 r.

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na rok 2021 w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów w obszarach B, C, D oraz F programu, których realizatorem jest samorząd powiatowy. Kompletne wnioski składać należy na zamieszczonym poniżej formularzu w
Czytaj więcej

WYNIKI otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2021 – 2022 realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach z filią w Bobowej

Zarząd Powiatu Gorlickiego, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert i zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej wybrał Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” z siedzibą w Bieczu do realizacji zadania polegającego na powierzeniu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. prowadzenia Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach, ul.
Czytaj więcej

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, informuje iż został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program pn.  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021”, który realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:           1) dziećmi
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie prowadzenia mediacji rodzinnych w ramach Projektu „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 typ C z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy: Karolina Roman, ul. Biechońskiego 4B, 38-300 Gorlice. Szczegóły w załączeniu Zapraszamy do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego na świadczenie usługiw zakresie prowadzenia mediacji rodzinnych w ramach Projektu „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie prowadzenia superwizji w ramach Projektu „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 typ C z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy: Psychoterapia i Psychoedukacja Ewa Domagalska – Kurdziel, ul. Zakątek 5/23, 30-076 Kraków. Szczegóły w załączeniu. Zapraszamy do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego na świadczenie usługi w zakresie prowadzenia superwizji w ramach Projektu „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Czytaj więcej

Projekt pn. „Czas na aktywność”

Informujemy, iż trwa rekrutacja do projektu „Czas na AKTYWNOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja-projekty konkursowe zawodowa przez HDA – CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK, ul. Leśna 1A, 25-509 Kielce, NIP 9590808310 OKRES
Czytaj więcej

Projekt pn. „Aktywni od dziś”

Informujemy, że S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn z siedzibą w Pile (64-920) ul. Różana droga 1A realizuje projekt  pn. „Aktywni od dziś” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy,   Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa. Celem projektu jest zwiększenie do 31.05.2022 r. zdolności do
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, w tym Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Karabela” Sp. z o.o. Szczegóły w załączeniu. Pytania Pytanie: 1. Ile osób jest wymaganych do utrzymania czystości?Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje ilości osób wymaganych do utrzymania czystości.Pytanie: 2. w jakich godzinach odbywa się sprzątanie?Zamawiający na podstawie pkt XX ppkt 12   dokonał modyfikacji treści zapytania ofertowego w
Czytaj więcej

Małopolski Dzień Osób Niepełnosprawnych on-line 2020

Małopolski Dzień Osób Niepełnosprawnych on-line 2020 Informujemy, iż Małopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do świętowania w dniu 3 grudnia 2020 r. wirtualnego Małopolskiego Dnia Osób Niepełnospawnych. W grudniu świętujemy on-line! Nawiązując do Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, przypadającego 3 grudnia po raz kolejny świętować będzie cała Małopolska! W tym trudnym dla nas wszystkich
Czytaj więcej

Skip to content