Informacja o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach w tekście do odczytu maszynowego

Czym się zajmujemy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Gorlickiego. Świadczymy pomoc na rzecz rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków, osób i rodzin w kryzysie oraz osób z niepełnosprawnościami. Zajmujemy się w szczególności:
– udzielaniem wsparcia i pomocy finansowej rodzinom i wychowankom pieczy zastępczej
– pomocą osobom z niepełnosprawnościami z terenu powiatu poprzez przyznawanie dofinansowań ze środków PFRON
– udzielaniem specjalistycznej pomocy w ramach Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – w tym:
wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne, prawne, poradnictwo socjalne i rodzinne, tymczasowe schronienie dla osób/rodzin będących w sytuacji trudnej/kryzysowej uniemożliwiającej zamieszkiwanie w dotychczasowym miejscu
– umieszczaniem osób wymagających całodobowej opieki w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat
– kierowaniem osób z zaburzeniami psychicznymi do Dziennego Ośrodka Wsparcia
– realizowaniem programów dla osób stosujących przemoc w rodzinie
– pomocą uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji.

Gdzie urzędujemy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach znajduje się w Gorlicach przy ulicy Słonecznej 7.
W jakich godzinach pracujemy

Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej czynny jest całodobowo, siedem dni w tygodniu. Wsparcie
specjalistyczne świadczone jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do19:00, w pozostałych
godzinach świadczone jest wsparcie interwencyjne.
Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zdjęcie przedstawia budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Przed wejściem do siedziby Centrum wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami, które oznaczone są niebieską kopertą. Budynek dostępny jest dla osób z niepełnosprawnościami, na parterze znajduje się winda oraz toaleta.

Aby załatwić sprawy w Urzędzie możesz:
przyjść do Centrum i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu, przynieść pismo/wniosek osobiście i wrzucić do skrzynki ustawionej na parterze budynku przy ulicy Słonecznej 7 lub złożyć w Sekretariacie Centrum pokój nr 5, napisać pismo/wypełnić wniosek i wysłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, ulica Słoneczna 7, 38-300 Gorlice, napisać pismo/wypełnić wniosek i wysłać za pomocą platformy e-PUAP: https://epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu należy mieć Internet i swoje konto w ePUAP, złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia).

Zdjęcie przedstawia długopis trzymany w ręce przez osobę

Dodatkowo skontaktujesz się z nami przez:
telefon pod numerem – 18 352 53 80 – dostępny w godzinach od 7.30 do15.30 

e-mail: sekretariat@pcpr.gorlice.pl

faks pod numerem:18 352 43 80

Jeśli jesteś osobą głuchą możesz skorzystać z wideo tłumacza języka migowego. Z usługi wideo tłumacza skorzystasz za darmo. Jeśli chcesz skorzystać z usługi skontaktuj się z nami poprzez email: sekretariat@pcpr.gorlice.pl w celu ustalenia terminu i sposobu jej realizacji. Jeśli jesteś osobą niewidomą lub mającą duże problemy z widzeniem Poinformuj pracowników o swoich problemach ze wzrokiem, a pracownicy Urzędu pomogą załatwić Twoją sprawę. Jeśli przy poruszaniu pomaga Ci pies przewodnik, możesz z nim przyjść do Urzędu. Dodatkowo, jeśli masz trudności w komunikowaniu się Możesz skorzystać z pomocy osoby przybranej. Może nią być każda wybrana przez Ciebie osoba, która ukończyła 16 rok życia. Możesz złożyć wniosek i wskazać inną formę komunikacji z Urzędem, np. poprzez SMS. Wniosek możesz pobrać ze strony internetowej Urzędu.

Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych zadań znajdziesz na stronie internetowej:
www.pcpr.gorlice.pl
Numery telefonów do poszczególnych wydziałów Centrum dostępne są na stronie internetowej:
www.pcpr.gorlice.pl