Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach dofinansowuje ze środków PFRON usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeśli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności (m.in. osoby niedosłyszące, niesłyszące, głuchonieme, głuchoniewidome).