Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Na terenie Powiatu Gorlickiego funkcjonuje 6 warsztatów terapii zajęciowej, obejmujących terapią łącznie 170 uczestników: WTZ w Bielance przy Gminie Gorlice, WTZ przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Rodzina” w Gorlicach, WTZ przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu, WTZ przy Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „Caritas” w Gorlicach, WTZ w Lipinkach przy Stowarzyszeniu Trzeźwościowym „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej oraz Warsztat Terapii Zajęciowej przy Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Gorlickiej „ELEOS” w Gładyszowie.

Uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej może zostać osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazanie do terapii zajęciowej. Informacje o możliwości przyjęcia do WTZ można uzyskać u kierowników poszczególnych warsztatów.

Adresy Warsztatów Terapii Zajęciowej

 
Nazwa Warsztatu Terapii ZajęciowejAdresNumer telefonuAdres e-mail

Kierownik Warsztatu

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Caritasul. Konopnickiej 21, 38-300 Gorlice18-353-51-60

sekretariatdro.caritas@interia.pl

Izabela Marondel
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Rodzinaul. Wyszyńskiego 18,
38-300 Gorlice
18-352-20-13 wtz_rodzina@interia.plDanuta Dunak
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Gminy GorliceBielanka 25
38-311 Szymbark
18-353-17-04 wtz@post.home.plMirosława Bedryło
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Rodzinie Nadziejaul. Kazimierza Wielkiego 31,
38-340 Biecz
13-447-13-52 wtz_biecz@wp.plAgnieszka Kołotyło
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Trzeźwościowym „Wolność i Miłość” Diecezji RzeszowskiejLipinki 8,
38-305 Lipinki
13-447-77-25 wtz.lipinki@interia.plKarolina Stępkowicz
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Gorlickiej „ELEOS” w Gładyszowie

Gładyszów 45
38-315 Uście Gorlickie

18 -351 -02 55

wtz.gladyszow@onet.pl

ks. Mirosław Cidyło