Zgodnie z art. 44b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.) przy starostach tworzy się powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych będące organami opiniodawczo – doradczymi.

Starosta Gorlicki – Pani Maria Gubała, Zarządzeniem nr 38 z dnia 27 czerwca 2023r. powołała Powiatową Społeczną Radę Do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2023-2027 w składzie:

  • Anna Rafa – przedstawiciel Fundacji Na Recz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z domu” w Moszczenicy,
  • Stanisław Kaszyk – przedstawiciel Powiatu Gorlickiego,
  • Izabela Marondel – przedstawiciel „Caritas” Diecezji Rzeszowskiej, Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy „Caritas” w Gorlicach,
  • Jan Morańda – przedstawiciel Gminy Ropa,
  • Halina Wąsowska – Schirmer – przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu.

Zakres działania

Do zakresu działania Rady należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ocena realizacji programów,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe informacje: obsługę administracyjną Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach.