Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Słoneczna 7
38-300 Gorlice
tel. (18) 352-53-80; fax. (18) 352-53-80 wew. 27

e-mail: sekretariat@pcpr.gorlice.pl

oficjalna strona www: pcpr.gorlice.pl 

e-PUAP (adres skrytki): /988x4obhwi/skrytka

Adres na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF)

Rodzaj adresu PEF – NIP

Numer adresu – 7381804181

Nabywca: Powiat Gorlicki, NIP 7382150787, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice

Inspektor Ochrony Danych

Aleksandra Słowik
e-mail: iod@iods.pl

 

Jesteśmy jednostką organizacyjną Powiatu Gorlickiego,realizujemy zadania należące do właściwości powiatu z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Świadczymy pomoc na rzecz rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków, osób niepełnosprawnych, prowadzimy specjalistyczne poradnictwo oraz współpracujemy z szeregiem instytucji i placówek z terenu naszego powiatu działających jak i my na niwie pomocy społecznej.

Kontakt telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

telefon na centrale PCPR: 18 352-53-80, fax nr wew. 27

Po uzyskaniu połączenia z centralą na poszczególne stanowisko można się dodzwonić bezpośrednio wybierając numer wewnętrzny:

  • Przedmioty ortopedyczne, turnusy rehabilitacyjne – wew. 40
  • Likwidacja barier funkcjonalnych, AS Moduł I – wew. 26
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej – wew. 31
  • DPS, Dzienny Ośrodek Wsparcia, AS Moduł II – wew. 29
  • Rodzinna piecza zastępcza – wew. 41, 32
  • Świadczenia dla rodzin zastępczych – wew. 25
  • Księgowość – wew. 23

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki w godz. od 13.00 do 15.30 w pokoju nr 6

Kontakt z Gorlickim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej

telefoniczny: 18 352-51-01, 511-469-305

strona internetowa: goik.gorlice.pl

e-mail: goik@pcpr.gorlice.pl

 

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO).

Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan na naszej stronie internetowej w zakładce RODO oraz w naszej Polityce prywatności.