Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, informuje iż został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program pn.  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021”, który realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:           
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,     
2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.


Program zakłada realizację wsparcia w trzech formach:      
1) Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby korzystającej w ramach  pobytu dziennego w limicie 240 godzin – realizowanej przez gminę.
2) Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia, w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu w limicie 14 dni – realizowanej przez gminę. 
3) Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki w limicie 20 godzin  – realizowanej przez powiat.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż usługa specjalistycznego poradnictwa jest skierowana wyłącznie do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych wskazanych w programie w celu podniesienia ich kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej i nie jest tożsama z zajęciami rehabilitacyjnymi, pielęgnacyjnymi, psychologicznymi itp. kierowanymi bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Powiatu Gorlickiego zainteresowanych możliwością skorzystania z specjalistycznego poradnictwa w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, ul. Słoneczna 7, lub pod numerem telefonu: 18 352-53-80, wew. 29  w godz. 7.30 do 15.30.
Prosimy o zgłaszanie potrzeb w terminie do 23 grudnia 2020 r. z uwagi na wyznaczony dla powiatu termin złożenia wniosku.

Szczegóły dotyczące programu pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa–edycja-2021-dla-samorzadow2.