Zapytanie ofertowe – Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, w tym Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Karabela” Sp. z o.o.

Szczegóły w załączeniu.

Pytania

Pytanie: 1. Ile osób jest wymaganych do utrzymania czystości?
Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje ilości osób wymaganych do utrzymania czystości.
Pytanie: 2. w jakich godzinach odbywa się sprzątanie?
Zamawiający na podstawie pkt XX ppkt 12   dokonał modyfikacji treści zapytania ofertowego w zakresie pkt V „Termin realizacji umowy”.

Uwaga – Modyfikacja treści zapytania ofertowego. Szczegóły do pobrania poniżej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach ogłasza zapytanie ofertowe na usługę sprzątania pomieszczeń siedziby jednostki, w tym Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach Projektu „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń PCPR w Gorlicach, w tym GOIK.

Termin zgłaszania ofert upływa w dniu 16 grudnia 2020 r., godz. 12:00.

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/20885

Pliki do pobrania