Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podmioty prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku – mogą  otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego