Struktura organizacyjna PCPR w Gorlicach:

  1. Dyrektor
  2. Zastępca Dyrektora
  3. Zespół ds. finansowo – księgowych – GK
  4. Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej – WR
  5. Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej – PZ
  6. Zespół ds. rehabilitacji społecznej – RS
  7. Zespół ds. administracji i kadr – AK
  8. Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej – GOIK

Zakresy działań poszczególnych stanowisk określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach (nadany Uchwałą Nr XXXII/263/09 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 18 czerwca 2009 r.)

Zmiany do statutu PCPR (wprowadzone Uchwałą Nr XV/117/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 marca 2012 r.) 

Pliki do pobrania:

pobierz uchwałę i statut (PDF 909KB)

 pobierz uchwałę zmieniającą (JPEG otwierany w nowym oknie).