Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Treść programu oraz procedury jego realizacji dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl
w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/ Programy  realizowane obecnie/Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Informujemy, iż podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać wnioski na dofinansowanie w ramach ww. programu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach po ogłoszeniu naboru na daną edycję – informacja o naborze dostępna jest na stronie PCPR.

Wnioski należy składać na formularzu zamieszczonym poniżej.

WNIOSEK_o dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych

Wzór umowy w sprawie realizacji zajęć klubowych

 

ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ” - od 01.06.2020 r . do 30.06.2020 r. kolejny nabór wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych