Informacja

Informujemy, iż istnieje możliwość składania – w ramach I tury naboru – wniosków o przyznanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w okresie od 1 lutego 2020r. do 31 stycznia 2021r. programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

1) osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,

2) osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Treść programu oraz procedury jego realizacji dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/ Programy  realizowane obecnie/Program „Zajęcia klubowe w WTZ”: www.pfron.org.pl

Informujemy, iż podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać wnioski na dofinansowanie w ramach ww. programu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach w terminie  do dnia 22 listopada 2019 r.

Wnioski należy składać na formularzu zamieszczonym poniżej.

Wniosek

Skip to content