Nabór wniosków  w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” na okres realizacji  od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach I tury na realizację w okresie
od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

 

Treść programu oraz procedury jego realizacji dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl
w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/ Programy  realizowane obecnie/Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

 

Wnioski na dofinansowanie realizacji programu w/w okresie podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Gorlicach w terminie  do dnia 19 listopada 2021 r.  

Wnioski należy składać na formularzu zamieszczonym poniżej.

WNIOSEK zajęcia klubowe wtz na 2021.pdf

WNIOSEK zajęcia klubowe wtz na 2021.doc

Pozostałe dokumenty do zapoznania:

UMOWA w sprawie realizacji zajęć klubowych

Zajęcia klubowe uchwała i zasady

Sprawozdanie

Skip to content