KOMUNIKAT PFRON

Zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 28 maja 2020r.(https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zaopatrzenie-w-przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze/), do wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze należy załączyć fakturę/faktury (dotyczy faktur wystawionych od dnia dzisiejszego tj. 29.05.2020 r.) za zakupione przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z kopią/skanem pełnego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (sekcja I-IV) uzyskanego od świadczeniodawcy, u którego dokonano zakupu.

Zgodnie z informacją uzyskaną w Małopolskim Oddziale NFZ świadczeniodawcy realizujący zlecenia (sklepy, apteki) mają możliwość wydruku z systemu NFZ wszystkich stron zlecenia.

Informacja dotycząca możliwości składania w roku 2023 w formie elektronicznej wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Szanowni Państwo,

Informujemy, że mieszkańcy Powiatu Gorlickiego w bieżącym roku mogą składać wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczych również w formie elektronicznej, korzystając z darmowego Systemu SOW (przygotowany przez PFRON System Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.org.pl.).

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

O dofinansowywanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Podstawę dofinansowania stanowią faktury objęte częściową refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

Dofinansowaniem może być objęty zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, do których należą m.in.: aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, buty ortopedyczne, protezy kończyn dolnych i górnych, gorsety ortopedyczne, balkoniki, kule, laski, materace i poduszki przeciwodleżynowe, cewniki, pieluchomajtki, szkła korekcyjne itp.

Osoba niepełnosprawna w celu ubiegania się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze winna złożyć do tut. Centrum Wniosek o dofinansowanie.

Do pobrania:

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, a w przypadku dzieci orzeczenia o niepełnosprawności,

  2. fakturę za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inne dokumenty potwierdzające zakup,

  3. kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

  4. ofertę/fakturę proforma określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz terminem realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,
  5. kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyjętego do realizacji, potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie – przypadku składania oferty/faktury proforma
  6. pełnomocnictwo lub postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

Do pobrania i zapoznania się:

  1.  Informacja o sposobie wyliczenia dochodu
  2. Klauzula informacyjna
  3. Pełnomocnictwo

Zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad udzielania dofinansowania do zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  obowiązujące  od 01.05.2023r.