Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach

Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” będąca Realizatorem zadania Publicznego pod tytułem „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 informuje o prowadzonej rekrutacji kandydatów na uczestników DDS, Informacje o naborze wraz z dokumentami do pobrania dostępne są na stronie internetowej Fundacji www.wyjdź.z.domu.pl/ddsgorlice oraz w biurze Dziennego Domu Seniora w Gorlicach, ul. Rynek 1.