KOMUNIKAT!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach informuje, iż z uwagi na występujące zagrożenie epidemiczne wnioski/dokumenty w szczególności należy składać za pośrednictwem SOW, skrzynki e-PUAP, operatora pocztowego oraz do skrzynki podawczej udostępnionej w pomieszczeniu wewnątrz budynku przy wejściu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach przy ul. Słonecznej 7.

W przypadku braku możliwości załatwienia spraw drogą korespondencyjną lub elektroniczną do bezpośredniej obsługi Interesantów wyznaczono pomieszczenie przy wejściu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach przy ul. Słonecznej 7.

Podczas wizyty w Centrum Interesanci proszeni są o używanie środków ochrony osobistej (maseczek i rękawiczek) oraz dezynfekcję dłoni.

Kontakt telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

telefon na centrale PCPR: 18 352-53-80, fax nr wew. 27

Po uzyskaniu połączenia z centralą na poszczególne stanowisko można się dodzwonić bezpośrednio wybierając numer wewnętrzny:

  • Przedmioty ortopedyczne, turnusy rehabilitacyjne              – wew. 40
  • Likwidacja barier funkcjonalnych, AS Moduł I                   – wew. 26
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej                                               – wew. 22
  • DPS, Dzienny Ośrodek Wsparcia, AS Moduł II                  – wew. 29
  • Rodzinna piecza zastępcza                                                   – wew. 41, 32
  • Świadczenia dla rodzin zastępczych                                    – wew. 25
  • Księgowość                                                                           – wew. 23

Kontakt drogą elektroniczną z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

strona internetowa:     pcpr.gorlice.pl

e-mail:                        sekretariat@pcpr.gorlice.pl

e-PUAP:                     /988x4obhwi/skrytka

Mamy świadomość, że wprowadzone ograniczenia stanowią dla Państwa znaczne utrudnienie w dostępie do PCPR, prosimy jednak o zrozumienie powagi sytuacji z jaką mamy do czynienia na terenie całego kraju.

Kontakt z Gorlickim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej

telefoniczny:              18 352-51-01, 511-469-305

strona internetowa:     goik.gorlice.pl

e-mail:                        goik@pcpr.gorlice.pl