ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH, W TYM GORLICKIEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 grudnia 2021 r. godz. 12:00.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83359

informacja o wyborze oferty