Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Gorlickiego na lata 2021-2023.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Gorlickiego na lata 2021-2023 do pobrania poniżej.