Projekt „Aktywność na tak” dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia, w szczególności dla osób w wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, kobiet, bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat – zamieszkujących powiat gorlicki.

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką dotyczącą projektu – do pobrania poniżej: