Projekt pt. „POWER – Subregion Sądecki”

Informujemy, że Spółdzielnia Socjalna SerwiS realizuje projekt pt. „POWER – Subregion Sądecki”, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.

Obszar realizacji Projektu obejmuje powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski i miasto Nowy Sącz.

Szczegóły dotyczące Projektu do pobrania ponizej.