Ogłoszenie o naborze na Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu

Zarząd Powiatu w Staszowie z siedzibą w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7,   28-200 Staszów prowadzi nabór na stanowisko: Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu.

Wszelkie informacje dotyczące naboru, w tym:

  • wymagania stawiane kandydatom,
  • zakres zadań na stanowisku, informacja o warunkach pracy na stanowisku,
  • wymagane dokumenty,
  • określenie terminu i miejsca składania dokumentów

zamieszczone zostały :

  • na stronie internetowej Powiatu Staszowskiego:

www.staszowski.eu  w zakładce OGŁOSZENIA;

  • oraz w urzędowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 

www.bip.staszowski.eu   w zakładce : ogłoszenia > praca w urzędzie > konkursy na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych

  • Zapewnia się zamieszkanie w lokalu mieszkalnym – siedzibie Placówki.
  • Istnieje także możliwość zatrudnienia i zamieszkania w Placówce najbliższego członka rodziny.