Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 „Razem możemy więcej”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego
dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, który jest pierwszą odsłoną Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na lata 2022–2025.

W ramach konkursu samorządy, organizacje pozarządowe i instytucje rynku pracy mogą
ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców
legalnie przebywających w Polsce. W pierwszej edycji programu pomoc skupiona będzie na
obywatelach Ukrainy i Afganistanu.

Oferty należy złożyć do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w terminie do 21 marca 2022 r. do godz. 16:00, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Szczegółowe informacje w sprawie konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej – link: https://www.gov.pl/web/rodzina/40-mln-zl-na-aktywizacjecudzoziemcow-minister-rodziny-oglosila-konkurs