Pomoc dla Obywateli Ukrainy


INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY
1.  Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.

2. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.

3. W punkcie recepcyjnym:
otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,
zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,
otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.
Jako obywatel Ukrainy możesz wjechać do Polski na podstawie:
ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego;
wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.
Ogólne warunki wjazdu i pobytu w Polsce

Szczególne zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP dotyczące epidemi koronawirusa

Jeśli po przyjeździe do Polski chcesz skorzystać z pomocy oferowanej przez polski rząd, udaj się do jednego z wymienionych poniżej punktów recepcyjnych. W punktach tych otrzymasz posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne dostępne TUTAJ
Co dalej?

Jeśli wjechałeś do Polski  na podstawie:
ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego – Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;
wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – Twój pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym; Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować bez wyjazdu pobyt w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;
wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen  – Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;
zgody komendanta Straży Granicznej – Twój legalny pobyt trwa 15 dni.
Jeśli zechcesz przedłużyć swój legalny pobyt, możesz przed jego upływem złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Takie wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej: www.gov.pl/udsc, zakładki: załatw sprawę, cudzoziemcy, obywatele państw trzecich.

Niezależnie od powyższego, będziesz mógł legalnie przebywać na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Obserwuj tę stronę internetową – będziemy ją aktualizować i uzupełniać o najważniejsze informacje.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń na infolinię: +48 47 721 75 75
Źródło www.gov.pl/web/udsc/ukraina2