Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego, tonera oraz kabla sieciowego.

Ofertę należy przesłać na adres sekretariat@pcpr.gorlice.pl  – temat wiadomości „OFERTA URZĄDZENIE” (decyduje data i godzina wpływu na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego) w terminie do dnia 23.10.2023 r. do godziny 15:00.

Szczegóły i pliki do pobrania poniżej: