Projekt Outplacementowy: „Adapter Zawodowy dla mieszkańców woj. małopolskiego”.

Informujemy, iż Grupa Doradcza Projekt spółka z o. o. w okresie od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2023 r. realizuje na terenie całego województwa małopolskiego PROJEKT OUTPLACEMENTOWY: „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 UCZESTNICY PROJEKTU: do udziału w projekcie zaproszone są  osoby mieszkające lub pracujące na terenie woj. małopolskiego, w tym wyłącznie:

– osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (od utraty pracy nie może upłynąć więcej niż 6 miesięcy),

– pracowników przewidzianych do zwolnienia,

– pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy,

– osoby odchodzące z rolnictwa.

REKRUTACJA DO PROJEKTU: JEST PROWADZONA W SPOSÓB CIĄGŁY.

 FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE to między innymi: indywidualne poradnictwo zawodowe, staże 

i szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z wypłatą wsparcia pomostowego (liczba dotacji jest ograniczona), dodatki aktywizacyjne.

Wszelkie informacje na temat projektu (tj. zasady udziału, udzielania wsparcia) – w tym aktualne terminy rekrutacji – będą dostępne na stronie: www.gdp-krakow.pl w zakładce: „Projekty” oraz pod numerem telefonu: 519 746 920 lub e-mailowo: biuro@gdp-krakow.pl.

Dane do kontaktu w sprawie projektu:

Agata Sosin – Specjalista ds. Realizacji

e-mail: biuro@gdp-krakow.pl

tel.: 519 746 920

Poniżej do pobrana plakat dotyczący projektu.

ADAPTER MALOPOLSKI 2021 PLAKATPobierz