Projekt „Kurs na samodzielność 2021”

Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2021”. Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Czekamy na osoby dorosłe z całej Polski.

W ramach projektu przewiduje się trzy rodzaje szkoleń:

 1. Szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej ( „szkoła letnia”) w terminie 1-28 sierpnia 2021 w Warszawie.
 2. Szkolenie z zakresu rehabilitacji zaawansowanej – zjazd weekendowy w Warszawie.
 3. Indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania.

Zgłaszać się można na wszystkie trzy rodzaje zajęć.

Szkoła letnia

Podczas zajęć w szkole letniej oferuje się naukę w następujących obszarach:

 1. samodzielne poruszanie się z białą laską – indywidualne zajęcia z profesjonalnym trenerem,
 2. warsztaty z samodzielnej obsługi udźwiękowionego komputera i smartfonu,
 3. warsztaty kulinarne i czynności dnia codziennego,
 4. drobne domowe prace gospodarcze,
 5. warsztaty ze stylizacji – indywidualne zajęcia ze stylistą,
 6. nauka podstaw pisma Braille’a,
 7. grupowe zajęcia psychoedukacyjne,
 8. indywidualne konsultacje psychologiczne/terapeutyczne,
 9. zajęcia kulturalno-rozwojowe, bezwzrokowe poznawanie dóbr kultury,
 10. trening relaksacyjny.

Kogo zapraszają do szkoły letniej?

 • osoby niewidome z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku,
 • osoby pełnoletnie,
 • osoby, które niedawno straciły wzrok (lub uległ on znacznemu pogorszeniu) i w związku z tym muszą nauczyć się funkcjonowania w nowej sytuacji),
 • osoby, które nie są uczestnikami warsztatów Terapii Zajęciowej, nie są członkami środowiskowych Domów Samopomocy, jak również nie były mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych.

Udział w szkole letniej będzie odpłatny w wysokości 280 zł za cały miesiąc.

Dla uczestników zapewnia się zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie. Przyjazd na koszt własny uczestnika. Nie przewiduje się możliwości przyjazdu z przewodnikiem – uczestnikom w dotarciu z dworca i na miejscu będą pomagać asystenci bądź wolontariusze.

Zjazdy weekendowe

Można zgłosić się na jeden zjazd weekendowy, który będzie trwał od piątku wieczorem do poniedziałku rano w wybrany weekend, w Warszawie, między wrześniem 2021 a marcem 2022. O dokładnych terminach zjazdów powiadomi się kandydatów w celu doboru odpowiedniego weekendu.

Podczas zjazdu weekendowego oferuje się naukę w następujących obszarach:

 1. samodzielne poruszanie się z białą laską – indywidualne zajęcia z profesjonalnym trenerem,
 2. warsztaty z samodzielnej obsługi udźwiękowionego komputera i smartfonu,
 3. nauka korzystania z ważniejszych usług świadczonych przez internet,
 4. ćwiczenia z czynności dnia codziennego,
 5. drobne domowe prace gospodarcze,
 6. grupowe zajęcia psychoedukacyjne.

Kogo zaprasza się na zjazd weekendowy?

 • osoby niewidome z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku,
 • osoby pełnoletnie,
 • osoby, które posługują się już komputerem na poziomie podstawowym (potrafią bezwzrokowo korzystać z klawiatury), mają udźwiękowiony smartfon,
 • osoby, które potrafią się poruszać w sposób podstawowy z białą laską,
 • osoby, które nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, nie są członkami środowiskowych Domów Samopomocy, jak również nie były mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych.

Udział w zjeździe weekendowym będzie odpłatny w wysokości 20 zł za zjazd.

Dla uczestników zapewnia się zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie. Przyjazd na koszt własny uczestnika. Nie przewiduje się możliwości przyjazdu z przewodnikiem – uczestnikom w dotarciu z dworca i na miejscu będą pomagać asystenci bądź wolontariusze.

Indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania

Dla każdego uczestnika szkoły letniej lub zjazdu weekendowego utrwaleniem zdobytych umiejętności będzie indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania. Jest też możliwość – dla osób posiadających już odpowiednie umiejętności – zapisania się wyłącznie na takie szkolenie indywidualne, bez szkoły letniej i bez zjazdu weekendowego.

W ramach indywidualnego szkolenia doskonalącego oferuje się naukę w następujących obszarach:

 1. opanowanie z profesjonalnym trenerem pokonywania z białą laską stałych tras komunikacyjnych w miejscu zamieszkania,
 2. zdalne, a więc telefoniczne lub przez internet, indywidualne szkolenie z użytkowania nowych technologii,
 3. zdalne porady komputerowe (dobór sprzętu, oprogramowania, konfiguracja komputera),
 4. porady coachingowe, pomoc dotycząca rozwoju indywidualnego i codziennej aktywności.

Kogo zaprasza się na indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania:

 • uczestników szkoły letniej i zjazdów weekendowych,
 • inne osoby, spełniające warunki kwalifikacyjne do szkoły letniej lub zjazdu weekendowego, wystarczająco wykwalifikowane lecz wymagające dodatkowego szkolenia doskonalącego w wymienionych obszarach.

Udział w szkoleniu indywidualnym jest bezpłatny a jego termin będzie ustalany indywidualnie z uczestnikiem i trenerami.

Co trzeba zrobić, by zgłosić się do projektu?

 • Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w projekcie; regulamin można pobrać z naszej strony internetowej razem z formularzem zgłoszeniowym
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
  • możesz go wypełnić od razu na komputerze lub wydrukować i wypełnić ręcznie, na przykład z pomocą innej osoby;
  • formularz wypełniony ręcznie podpisz, zeskanuj albo zrób zdjęcie;
  • formularz wypełniony na komputerze lub skan albo zdjęcie formularza wypełnionego ręcznie wyślij do nas mailem wraz ze skanem/zdjęciem orzeczenia o niepełnosprawności na adres biuro@fundacjavismaior.pl z tytułem kurs na samodzielność;
  • jeśli nie możesz wysłać maila, wyślij do nas podpisany oryginał formularza zgłoszeniowego pocztą wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności na adres Fundacja Vis Maior ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10 02-366 Warszawa, z dopiskiem Kurs na samodzielność.
  • w przypadku zakwalifikowania do zajęć wyślij do nas podpisany oryginał formularza, jeśli wcześniej go nie dostaliśmy.

Terminy i sposób rekrutacji

Zgłoszenia do szkoły letniej przyjmuje się do 20 czerwca 2021, natomiast do pozostałych rodzajów zajęć, czyli do zjazdów weekendowych i do szkoleń indywidualnych zgłoszenia przyjmuje się w sposób ciągły, do wyczerpania limitu miejsc.

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego z kandydatami spełniającymi kryteria uczestnictwa zostaną przeprowadzone telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne. Zastrzega się sobie prawo nie kontaktowania się z osobami niezakwalifikowanymi do projektu.

Ze względów higienicznych preferowane będą osoby przynajmniej raz zaszczepione na Covid-19, z terminem drugiego szczepienia przed sierpniem 2021 (w przypadku uczestników szkoły letniej) albo ozdrowieńcy po przechorowaniu koronawirusa, z wyjątkiem sytuacji, gdy szczepienie nie jest zalecane z uwagi na możliwe powikłania zdrowotne.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod numerem tel. 22 370 28 75 lub pod adresem e-mail biuro@fundacjavismaior.pl, wpisując w temacie słowa „Kurs na samodzielność 2021”.

Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON.

Pliki do pobrania poniżej: