PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO – Zadanie: „Organizacja zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób uzależnionych od alkoholu, po ukończeniu terapii własnej, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym”.

Fundacja ETOH i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w PROGRAMIE ROZWOJU OSOBISTEGO, w ramach realizacji zadania „Organizacja zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób uzależnionych od alkoholu, po ukończeniu terapii własnej, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym”. Zadanie jest  finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Program skierowany jest do:

  • osób uzależnionych od alkoholu,które ukończyły własną terapię uzależnienia od alkoholu;
  • które utrzymują co najmniej dwuletnią abstynencję;
  • i które zajmują się udzielaniem pomocy w środowiskach osób uzależnionych (stowarzyszenie abstynenckie, placówka leczenia uzależnienia, wspólnota AA).

Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej (miejsce: Fundacja ETOH, ul. Mszczonowska 6, Warszawa, dzielnica Wola) z zachowaniem aktualnych zasad sanitarno-epidemiologicznych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych.

W ramach PRO uczestnicy mają zapewnione: zajęcia terapeutyczno-rozwojowe (łącznie 100 godz.), materiały edukacyjne oraz całodzienne wyżywienie i  noclegi podczas zajęć. Udział w PRO jest dla uczestników bezpłatny.

Zajęcia będą realizowane w formie trzech 4-dniowych sesji w następujących terminach:

  • sesja I: 29 lipca – 1 sierpnia 2021 r.
  • sesja II: 19-22 sierpnia 2021 r.
  • sesja III: 29 września – 2 października 2021 r.

Program sesji będzie obejmował praktyczne nabywanie różnych umiejętności m.in. komunikowania się, asertywności, rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, rozwiązywania problemów osobistych. Tematyka i przebieg  zajęć  będzie zależała od potrzeb uczestników.

Wypełniony, podpisany oryginalnym podpisem i zeskanowany formularz zgłoszenia trzeba przesłać do 15 lipca 2021 r. na adres mailowy:bmoczulska@etoh.edu.pl lub faksem 22/836 80 81. O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń i spełnianie kryteriów udziału. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH tel. 22/836 80 89, 22/439 03 11,  e-mail: bmoczulska@etoh.edu.pl

Informacje na temat PRO wraz z formularzem zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej www.etoh.edu.pl