PFRON – ANKIETA BADAWCZA ON-LINE

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienia której zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem. 

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Poniżej przedkładamy link do ankiety.

https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5
https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5

Ankietę należy wypełnić w terminie do 19 sierpnia 2022 r.