Ogłoszenie o naborze kandydatek i kandydatów na stanowisko pomocnicze: Pracownik socjalny

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, ul. Słoneczna 7,  ogłasza nabór kandydatek i kandydatów na stanowisko pomocnicze: Pracownik socjalny

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach (pokój nr 5), ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice, z dopiskiem „Pracownik socjalny” lub przesłać na adres jednostki, w terminie do dnia 16 maja 2024 r. do godz. 11.00 (decyduje data i godzina wpływu do PCPR w Gorlicach).

Pliki do pobrania poniżej: