Nabór wniosków w ramach programu “Aktywny Samorząd” – edycja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach informuje, że od 1 marca 2024 r. będzie prowadził nabór wniosków w ramach programu “Aktywny Samorząd” – edycja 2024

W bieżącym roku w ramach Programu realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Moduł I:

Obszar A:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

Obszar B:

 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych, wzroku oraz słuchu z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy),
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • pomoc wutrzymaniusprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu.

Obszar C:

 • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (dla osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym),
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w zakupie protezy kończyny oraz utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego
  do wózka ręcznego.

Obszar D:

 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (np. pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu).
 • Moduł II:
 • skierowana do osób ze znacznym/umiarkowanym/lekkim stopniem niepełnosprawności pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (w szkole policealnej; kolegium; szkole wyższej – jednolite studia magisterskie, studia I i II stopnia, podyplomowe, doktoranckie, prowadzone w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); szkole doktorskiej, w ramach przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi.

Zapraszamy do składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl/

Termin przyjmowania wniosków:

 1. Moduł  I – nabór w trybie ciągłym od 1 marca do 31 sierpnia 2024 r.
 2. Moduł II – nabór wnioskóww dwóch cyklach:

I cykl: od 1 marca do 31 marca 2024 r. (dotyczy roku szkolnego/akademickiego 2023/2024)

II cykl: w trybie ciągłym do 10 października 2024 r. (dotyczy roku szkolnego/akademickiego 2024/2025).

Szczegółowe informacje o programie udzielane są w siedzibie PCPR w Gorlicach, ul. Słoneczna 7 lub telefonicznie:

 • Moduł I  – tel. 18 352 – 53 – 80, w. 26,         
 • Moduł II – tel. 18 352 – 53 – 80, w. 29.

Więcej Informacji na temat realizacji programu zamieszczono w zakładce: Pomoc osobom niepełnosprawnym/Program Aktywny Samorząd.