Dotyczy: naboru fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych,pracowników socjalnych, doradców zawodowych i pielęgniarek – specjalistów wykonujących zadania z zakresu ustalania poziomu potrzeby wsparcia.

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Małopolski poszukuje kandydatów na
specjalistów do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Do grona specjalistów
mogą dołączyć osoby będące: fizjoterapeutą, psychologiem, pedagogiem,
pedagogiem specjalnym, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym oraz
pielęgniarką. Praca w charakterze orzeczników, członków Wojewódzkiego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnoprawności w Krakowie polegać będzie na prowadzeniu
ocen osób z niepełnosprawnością w zakresie stopnia koniecznego wsparcia.
Odbywać się one będą stacjonarnie w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu w
Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, a także w miejscy pobytu osoby z
niepełnosprawnościami. Wyjazdy specjalistów w teren będą obejmować obszar
województwa małopolskiego jednak szczególnie poszukiwani są specjaliści z terenu
powiatów: chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego,
miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, olkuskiego,
oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego. Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone na
stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce
„Komunikaty” https://muw.pl/default.aspx?page=komunikaty .

Osoby zainteresowane współpracą w tym zakresie proszone są o przesłanie
wniosku aplikacyjnego według wykazu znajdującego się w ogłoszeniu. W razie pytań
zachęcam do kontaktu z Wojewódzkim Zespołem ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w Krakowie pod numerem telefonu: (12) 39-22-498 lub (12) 39-
21-397.
Załączniki: