Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY – zakończony

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, ul. Słoneczna 7, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY.

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach (pokój nr 5), ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice, z dopiskiem
„Główny księgowy” lub przesłać na adres jednostki, w terminie do dnia 21 listopada 2023 r.,
do godz. 10.00
(decyduje data i godzina wpływu do PCPR w Gorlicach).

Pliki do pobrania:

Informacja o wynikach naboru