KOMUNIKAT!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach informuje, iż z uwagi na występujące zagrożenie epidemiczne wnioski/dokumenty w szczególności należy składać za pośrednictwem SOW, skrzynki e-PUAP, operatora pocztowego oraz do skrzynki podawczej udostępnionej w pomieszczeniu wewnątrz budynku przy wejściu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach przy ul. Słonecznej 7. W przypadku braku możliwości załatwienia spraw drogą korespondencyjną
Czytaj więcej