Projekt „RESTART V – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia”.

Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o. uprzejmie informuję, iż w okresie od 01 września 2020 r. do 31 lipca 2022 r. realizuje na terenie województwa małopolskiego projekt „RESTART V – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Wszelkie informacje na temat projektu (tj. zasady udziału, udzielania wsparcia, harmonogram) – w tym aktualne terminy rekrutacji – dostępne są na stronie: www.gdp-krakow.pl w zakładce: „Projekty” oraz pod numerem telefonu: 519746940 lub e-mailowo: biuro@gdp-krakow.pl.

Ulotka programu w załączeniu.