PROJEKT pn.: „ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ZIEMI GORLICKIEJ POPRZEZ STWORZENIE PLACÓWEK DZIENNEJ OPIEKI DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I CENTRÓW WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W WAPIENNEM I KLIMKÓWCE”

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Gorlickiej „ELEOS” w partnerstwie z gminą Ropa realizuje projekt pn.: „ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ZIEMI GORLICKIEJ POPRZEZ STWORZENIE PLACÓWEK DZIENNEJ OPIEKI DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I CENTRÓW WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W WAPIENNEM I KLIMKÓWCE” oraz prowadzi rekrutację uczestników do projektu od 1.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie, gmina wiejska Grybów oraz opiekunowie faktyczni.

Informacja o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej: http://eleos.gladyszow.org/dzienne-placowki-wsparcia-rekrutacja-rozpoczeta/.