Witamy na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

KOMUNIKAT!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach informuje, iż z uwagi na występujące zagrożenie epidemiczne wnioski/dokumenty w szczególności należy składać za pośrednictwem SOW, skrzynki e-PUAP, operatora pocztowego oraz do skrzynki podawczej udostępnionej…

ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH, W TYM GORLICKIEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA. Termin składania ofert upływa w dniu 20 grudnia 2021 r. godz. 12:00. SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83359…

SIWZ

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEŁNIENIE DYŻURÓW W GORLICKIM OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W KRYZYSIE – GORLICKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na…

PCPR

Jesteśmy jednostką organizacyjną Powiatu Gorlickiego,realizujemy zadania należące do właściwości powiatu z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Skip to content