CIDON: Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Informujemy, że przy Oddziale Małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dniem 1 września 2021 r. uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób  z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia mogą uzyskać informacje m.in. na temat:

  • programów realizowanych przez PFRON,
  • projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
  • obowiązujących systemów orzecznictwa,
  • dostępnego wsparcia finansowego oraz rzeczowego,
  • zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny,
  • ulg a także uprawnień wynikających z przepisów prawa,
  • instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością i wiele innych.

Docelowo Centrum informacyjno-doradcze stanie się miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, a także konsultacji. Centrum będzie również systematycznie rozszerzać swoją ofertę, między innymi o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły testować najnowsze technologie asystujące.

Więcej informacji na temat CIDON znajdą Państwo na stronie www.pfron.org.pl oraz w mediach społecznościowych.

CIDON pozostaje do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału, nr tel. 12 312 14 33.