Anna Kalinowska

Projekt pn. „Aktywni od dziś”

Informujemy, że S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn z siedzibą w Pile (64-920) ul. Różana droga 1A realizuje projekt  pn. „Aktywni od dziś” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy,   Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa. Celem projektu jest zwiększenie do 31.05.2022 r. zdolności do
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, w tym Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Karabela” Sp. z o.o. Szczegóły w załączeniu. Pytania Pytanie: 1. Ile osób jest wymaganych do utrzymania czystości?Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje ilości osób wymaganych do utrzymania czystości.Pytanie: 2. w jakich godzinach odbywa się sprzątanie?Zamawiający na podstawie pkt XX ppkt 12   dokonał modyfikacji treści zapytania ofertowego w
Czytaj więcej

Małopolski Dzień Osób Niepełnosprawnych on-line 2020

Małopolski Dzień Osób Niepełnosprawnych on-line 2020 Informujemy, iż Małopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do świętowania w dniu 3 grudnia 2020 r. wirtualnego Małopolskiego Dnia Osób Niepełnospawnych. W grudniu świętujemy on-line! Nawiązując do Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, przypadającego 3 grudnia po raz kolejny świętować będzie cała Małopolska! W tym trudnym dla nas wszystkich
Czytaj więcej

Projekt pt. “Klarowna przyszłość”

Fundacja Możesz Więcej w okresie od 01.09.2020 r. do 31.10.2021 r., realizuje projekt pn. „Klarowna przyszłość”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Wsparcie w ramach projektu kierowane
Czytaj więcej

Projekt pt “Aktywną ścieżką do zatrudnienia”

ICVC Certyfikacja spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Dźwigowa 3/3 uprzejmie informuję, iż w okresie od 01 września 2020 r. do 28 lutego 2022 r. wraz z Partnerem Grupą Doradczą Projekt spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Andrzeja Sokołowskiego 6 realizuje na terenie województwa małopolskiego projekt „AKTYWNĄ ŚCIEŻKĄ DO ZATRUDNIENIA”. Projekt
Czytaj więcej

Projekt “Postaw na aktywność”

Fundacja Efekt Motyla oraz Stowarzyszenie PROREW w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2022 r., realizuje projekt pn. „Postaw na aktywność!”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Wsparcie
Czytaj więcej

Projekt „RESTART V – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia”.

Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o. uprzejmie informuję, iż w okresie od 01 września 2020 r. do 31 lipca 2022 r. realizuje na terenie województwa małopolskiego projekt „RESTART V – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 pod nadzorem
Czytaj więcej

KOMUNIKAT KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ DOTYCZĄCY NOWEJ USŁUGI DLA PODATNIKÓW

Umów wizytę w urzędzie skarbowym – nowa usługa KAS rusza w całym kraju Od 16 listopada 2020r. usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i nowy model obsługi podatników jest już dostępny w całym kraju. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarząd Powiatu Gorlickiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania przedstawicieli na członka Komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert dot. Prowadzenia Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach z filią w Bobowej, ul. Węgierska 28, łącznie dla 65 uczestników. Szczegóły w załączeniu

Skip to content