Anna Kalinowska

Projekt „Siła integracji”

Firma Consultor Sp. z o.o. rozpoczyna nabór do projektu „Siła integracji”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 150 osób (w tym 77
Czytaj więcej

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI TRENERSKICH „PROSPEKT” realizowany przez Stowarzyszenie Ruch pomocy psychologicznej „integracja”

Ruszyła rekrutacja do nowej edycji PROGRAMU ROZWOJU KOMPETENCJI TRENERSKICH „PROSPECT” realizowanego przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”. Dzięki PROGRAMOWI mogą Państwo nadać nowy kierunek swojemu życiu zawodowemu, rozwinąć posiadane umiejętności i kompetencje, a także wzmocnić warsztat pracy. Udział w PROGRAMIE to świetna okazja dla tych, którzy chcą zostać TRENEREM i realizować się w pracy szkoleniowej.  Dodatkowo uczestnicy otrzymają zaproszenie do tworzenia społeczności SI*TEAM
Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu

Zarząd Powiatu w Staszowie z siedzibą w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7,   28-200 Staszów prowadzi nabór na stanowisko: Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu. Wszelkie informacje dotyczące naboru, w tym: wymagania stawiane kandydatom, zakres zadań na stanowisku, informacja o warunkach pracy na stanowisku, wymagane dokumenty, określenie terminu i miejsca składania dokumentów zamieszczone zostały : na stronie internetowej Powiatu
Czytaj więcej

Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 „Razem możemy więcej”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnegodla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, który jest pierwszą odsłoną Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na lata 2022–2025. W ramach konkursu samorządy, organizacje pozarządowe i instytucje rynku pracy mogąubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację
Czytaj więcej

KOMUNIKAT!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach informuje, iż z uwagi na występujące zagrożenie epidemiczne wnioski/dokumenty w szczególności należy składać za pośrednictwem SOW, skrzynki e-PUAP, operatora pocztowego oraz do skrzynki podawczej udostępnionej w pomieszczeniu wewnątrz budynku przy wejściu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach przy ul. Słonecznej 7. W przypadku braku możliwości załatwienia spraw drogą korespondencyjną
Czytaj więcej

Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach

Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” będąca Realizatorem zadania Publicznego pod tytułem „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 informuje o prowadzonej rekrutacji kandydatów na uczestników DDS, Informacje o naborze wraz
Czytaj więcej

Program wyrównywania różnic między regionami III – realizacja w 2022 r.

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na rok 2022 w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów w obszarach B, C, D oraz F programu, których realizatorem jest samorząd powiatowy. Kompletne wnioski składać należy na zamieszczonym poniżej formularzu w
Czytaj więcej

ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH, W TYM GORLICKIEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA. Termin składania ofert upływa w dniu 20 grudnia 2021 r. godz. 12:00. SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83359 informacja o wyborze oferty

Skip to content