Dzień: 11 marca 2021

Informacja na temat realizowanego projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach wypełniając zapisy § 4 ust 7 umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego obecnie realizuje projekt unijny w
Czytaj więcej

Informacja na temat projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 8 osi priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.1. Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach wypełniając zapisy § 15 ust 6 i 7 umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (VII)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 8 osi priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.1. Aktywizacja zawodowa informuje, iż obecnie realizuje projekt unijny w
Czytaj więcej

PROJEKT “Pomocna Dłoń”

Pomocna Dłoń to ogólnopolski projekt współtworzony z wolontariuszami firmy State Street. Jest on rozszerzeniem projektu Barriers Breaking Opportunity, realizowanego w 2020 roku pod Honorowym Patronatem Marszałka Małopolski. Działania programu kieruje się do wszystkich osób, które ucierpiały z powodu pandemii Covid-19, zarówno w obszarze zawodowym, ale również w sensie prawnym, relacji społecznych i zdrowia psychicznego. W
Czytaj więcej

Skip to content