Anna Kalinowska

Projekt „RESTART V – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia”.

Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o. uprzejmie informuję, iż w okresie od 01 września 2020 r. do 31 lipca 2022 r. realizuje na terenie województwa małopolskiego projekt „RESTART V – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 pod nadzorem
Czytaj więcej

KOMUNIKAT KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ DOTYCZĄCY NOWEJ USŁUGI DLA PODATNIKÓW

Umów wizytę w urzędzie skarbowym – nowa usługa KAS rusza w całym kraju Od 16 listopada 2020r. usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i nowy model obsługi podatników jest już dostępny w całym kraju. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarząd Powiatu Gorlickiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania przedstawicieli na członka Komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert dot. Prowadzenia Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach z filią w Bobowej, ul. Węgierska 28, łącznie dla 65 uczestników. Szczegóły w załączeniu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2021 – 2022 realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach z filią w Bobowej

Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w latach 2021 – 2022 realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach z filią w Bobowej, ul. Węgierska 28, łącznie dla 65 uczestników. Szczegóły w załączeniu:

Projekt „Centrum Rodziny w Gminie Moszczenica”

Informujemy, że Gmina Moszczenica – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy realizuje projekt pt. „Centrum Rodziny w Gminie Moszczenica.” Projekt skierowany jest do rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, u których zdiagnozowano bądź istnieje podejrzenie istnienia problemów
Czytaj więcej

Projekt „Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Projekcie „Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu”. Do udziału w projekcie zaproszone są osoby pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące na terenie powiatu gorlickiego, tarnowskiego lub miasta Tarnowa, w wieku 30 lat i więcej należące do co najmniej jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia osoby
Czytaj więcej

Uwaga!!! Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o pomoc w ramach Modułu III do 16 listopada 2020r.

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwałą z dnia 30 października 2020r. wprowadził kolejne zmiany w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” z mocą obowiązującą od 3 kwietnia 2020r. Zmiany obejmują: wydłużenie do 16 listopada 2020r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o
Czytaj więcej

Materiały dotyczące informacji związanych z COVID – 19

W związku z trwającą pandemią koronawirusa, Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało pakiet materiałów z przydatnymi informacjami typu: – jak zapobiegać zakażeniu? – co zrobić, gdy zaobserwujesz u siebie objawy? – co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? – zasady kwarantanny – jak seniorzy mogą zadbać o siebie? Szczegóły w załączeniu.

Informacja dotycząca możliwości składania w roku 2020 wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym

Informujemy, że do dnia 10 października 2020r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – edycja 2020 – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Składanie wniosków możliwe jest: – w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, Wniosek Załącznik nr 1 oświadczenia Załącznik nr 2 Zaświadczenie uczelnia/szkoła Załącznik nr 3
Czytaj więcej