Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością – nabór wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach informuje, że aktualnie prowadzony jest nabór wniosków w Module I finansowanego ze środków PFRON programu
„Pomoc obywatelom Ukrainy  z niepełnosprawnością”, w ramach którego obywatele Ukrainy mogą otrzymać pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydanych na zlecenie.

W celu ubiegania się o dofinansowanie obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością  winien złożyć wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, ul. Słoneczna 7,
pokój nr 2.

Druk wniosku do pobrania:

(Formularz Wniosku o świadczenie w ramach Modułu I programu – wzór pomocniczy w języku ukraińskim)

Do wniosku należy dołączyć:

  1. fakturę za zakup/naprawę wyrobu medycznego, będącego przedmiotem zlecenia określającą kwotę opłaconą oraz kwotę udziału własnego.
  2. kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny lub naprawę.

Ulotka informacyjna o programie opracowana przez PFRON do pobrania :