ogłoszenia

Projekt “Książka dla każdego”

Informujemy, że zespół Fundacji Edukacji Nowoczesnej realizuje projekt „Książka dla każdego” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu powstają adaptacje książek w formacie DAISY przyjaznym dla osób niewidomych i niedowidzących, które do tej pory były dostępne wyłącznie w formie papierowej. Lista książek jest sukcesywnie uzupełniania o nowe pozycje. Publikacje może pobrać
Czytaj więcej

Projekt ,,ABSOLWENT → PRACA → STABILIZACJA kompleksowe wsparcie niepełnosprawnych studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu brna rynek pracy”

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” zaprasza do udziału w projekcie ,,ABSOLWENT → PRACA → STABILIZACJA kompleksowe wsparcie niepełnosprawnych studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy” współfinansowanego w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uczestnikami projektu mogą być tylko i wyłącznie osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, będące
Czytaj więcej

Nabór wniosków do PSF w edycji 2021

uprzejmie informujemy, że Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego opublikował informację o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 (Project Support Facility, PSF, https://www.cbss.org/psf/). PSF został utworzony przez państwa członkowskie RPMB w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Fundusz dysponuje budżetem w wysokości 1 mln euro
Czytaj więcej

Szczepimy się – informacje

Link do oficjalnej strony dotyczącej szczepień przeciwko COVID – 19 – https://www.gov.pl/web/szczepimysie 21 grudnia 2020 roku Komisja Europejska dopuściła na unijny rynek szczepionkę przeciw koronawirusowi opracowaną przez koncern Pfizer i firmę BionTech. Kilka godzin wcześniej decyzję o zatwierdzeniu szczepionki podjęła Europejska Agencja Leków. Szczepionki dla grupy 0 Pierwsze szczepienia w Polsce odbyły się 27 grudnia. Tego samego
Czytaj więcej

Projekt pn. “Czas na aktywność”

Informujemy, iż trwa rekrutacja do projektu „Czas na AKTYWNOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja-projekty konkursowe zawodowa przez HDA – CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK, ul. Leśna 1A, 25-509 Kielce, NIP 9590808310 OKRES
Czytaj więcej

Projekt pn. „Aktywni od dziś”

Informujemy, że S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn z siedzibą w Pile (64-920) ul. Różana droga 1A realizuje projekt  pn. „Aktywni od dziś” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy,   Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa. Celem projektu jest zwiększenie do 31.05.2022 r. zdolności do
Czytaj więcej

Projekt pt. “Klarowna przyszłość”

Fundacja Możesz Więcej w okresie od 01.09.2020 r. do 31.10.2021 r., realizuje projekt pn. „Klarowna przyszłość”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Wsparcie w ramach projektu kierowane
Czytaj więcej

Projekt pt “Aktywną ścieżką do zatrudnienia”

ICVC Certyfikacja spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Dźwigowa 3/3 uprzejmie informuję, iż w okresie od 01 września 2020 r. do 28 lutego 2022 r. wraz z Partnerem Grupą Doradczą Projekt spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Andrzeja Sokołowskiego 6 realizuje na terenie województwa małopolskiego projekt „AKTYWNĄ ŚCIEŻKĄ DO ZATRUDNIENIA”. Projekt
Czytaj więcej

Projekt “Postaw na aktywność”

Fundacja Efekt Motyla oraz Stowarzyszenie PROREW w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2022 r., realizuje projekt pn. „Postaw na aktywność!”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Wsparcie
Czytaj więcej

Projekt „RESTART V – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia”.

Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o. uprzejmie informuję, iż w okresie od 01 września 2020 r. do 31 lipca 2022 r. realizuje na terenie województwa małopolskiego projekt „RESTART V – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 pod nadzorem
Czytaj więcej

Skip to content