Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych – finansowana przez PFRON.

Dbamy o zdrowie, a w tym trudnym czasie pandemii i izolacji nie zapomnijmy zadbać również o nasze zdrowie psychiczne. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i doświadczasz niepokojących objawów w zakresie zdrowia psychicznego lub odczuwasz pogorszenie samopoczucia, czujesz się osamotniony i pozbawiony dotychczasowych form wsparcia terapeutycznego – skorzystaj z pomocy.

PFRON finansuje pomoc psychologiczną w ramach zadania zleconego organizacjom pozarządowym. Dzięki temu w całym kraju, w każdym z 16 województw, można skorzystać z porady psychologa lub terapeuty. Pomocy udziela 68 organizacji, a wsparcie dostępne jest w różnych formach, dostosowanych do twoich potrzeb i sytuacji epidemicznej. Możesz wybrać spotkanie z psychologiem w Twoim domu, rozmowę online czy terapię indywidualną, w tym również z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Zgłoś się do swojego regionalnego oddziału PFRON, a otrzymasz informację, które organizacje w Twoim województwie świadczą pomoc psychologiczną lub odszukaj swoje województwo na liście.

Wsparcie psychologiczne finansowane przez PFRON ma na celu niwelowanie skutków izolacji i braku w czasie pandemii dotychczas istniejących możliwości uczestnictwa przez osoby niepełnosprawne w psychoterapii, w spotkaniach w ramach grup wsparcia, grupowych zajęciach terapeutycznych, różnego rodzaju treningach lub integracji sensorycznej.

Nie pozwól, by pandemia odcisnęła na Tobie piętno, sięgnij po wsparcie.