Informacja dotycząca możliwości składania w roku 2020 wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym

Informujemy, że do dnia 10 października 2020r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – edycja 2020 – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Składanie wniosków możliwe jest: – w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, Wniosek Załącznik nr 1 oświadczenia Załącznik nr 2 Zaświadczenie uczelnia/szkoła Załącznik nr 3
Czytaj więcej