Logo - Kapitał ludzki Logo -Unia Europejska
Dzisiaj jest: 16 października 2019, Środa

Placówki opiekuńczo - wychow.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszcza się dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w sytuacji gdy wyczerpane zostały możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, umieszczenia w rodzinie zastępczej lub przysposabiającej. Placówki dzielą się na placówki opiekuńczo – wychowawcze typu:

1)      socjalizacyjnego;

2)      interwencyjnego;

3)      specjalistyczno – terapeutycznego;

4)      rodzinnego;

Na terenie tutejszego powiatu funkcjonuje Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” w Gorlicach, przy
ul. Skrzyńskich 21, w ramach którego działają trzy Placówki:

  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Gorlicach, przy ul. Skrzyńskich 21 będąca placówką typu socjalizacyjnego (11 miejsc) z miejscami interwencyjnymi (3 miejsca),
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Gorlicach, przy ul. Niepodległości 5 będąca placówką typu socjalizacyjnego z liczbą miejsc statutowych 12,
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Gorlicach, przy ul. Broniewskiego 11/20 będąca placówką typu socjalizacyjnego z liczbą miejsc statutowych 8, dla wychowanków od 14 roku życia.

Do placówki opiekuńczo – wychowawczej przyjmuje się dziecko na podstawie orzeczenia sądu.
Z kolei do placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego dziecko przyjmowane jest na podstawie orzeczenia sądu; w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną; na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce rodzice dziecka.

Ustalając opłatę uwzględnia się sytuację dochodową, majątkową, rodzinną i zdrowotną osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty. Osobie zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej przysługuje prawo do złożenia wniosku o odstąpienie od ustalenia pełnej lub części opłaty, w trybie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Uchwały Nr XXV/142/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 1572).

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  na terenie Powiatu Gorlickiego od miesiąca marca 2019r. wynoszą: 4.018,94 zł.

 
Wykonanie: Sebastian Jarek

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie, ktorych uzywamy i jak je usunac, zobacz nasza polityke prywatnosci. Polityka Prywatnosci.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information