Logo - Kapitał ludzki Logo -Unia Europejska
Dzisiaj jest: 16 października 2019, Środa

Likwidacja barier funkcjonalnych

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

O dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonania usługi z zakresu likwidacji barier
w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% wartości przedsięwzięcia.

Osoba niepełnosprawna w celu ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się winna złożyć do tut. Centrum wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się (pobierz formularz wniosku). Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik,

  • aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności,

  • oświadczenie o wysokości dochodów wnioskodawcy i osób wspólnie gospodarujących za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek (druk załączony do powyższego formularza wniosku).

 

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych

O dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonania usługi z zakresu likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% wartości przedsięwzięcia.

Osoba niepełnosprawna w celu ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier technicznych winna złożyć do tut. Centrum Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych (pobierz formularz wniosku). Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik,

  • aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności,

  • oświadczenie o wysokości dochodów wnioskodawcy i osób wspólnie gospodarujących za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek (formularz oświadczenia znajduje się w druku wniosku zamieszczonym powyżej).

Pobierz Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania ze środków PFRON dofinansowania likwidacji barier technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, mające znaczne trudności w poruszaniu się i codziennym funkcjonowaniu, a rodzaj ich niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych w miejscu ich zamieszkania. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% wartości przedsięwzięcia.

Osoba niepełnosprawna w celu ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych winna złożyć do tut. Centrum wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych (pobierz formularz wniosku). Do wniosku należy dołączyć:

- kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
- aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, inne dokumenty lekarskie opisujące występujące schorzenia,
- oświadczenie o wysokości dochodów wnioskodawcy i osób wspólnie gospodarujących za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (druk załączony do powyższego formularza),
- udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (np. zaświadczenie o stałym zameldowaniu).
- dokument stwierdzający własność lokalu (aktualne zaświadczenie - wyciąg z ksiąg wieczystych, itp.),
- zgodę właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego jeżeli taka zgoda jest wymagana.

Pobierz Zarządzenie Nr 23 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania ze środków PFRON dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

 
Wykonanie: Sebastian Jarek

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie, ktorych uzywamy i jak je usunac, zobacz nasza polityke prywatnosci. Polityka Prywatnosci.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information