Logo - Kapitał ludzki Logo -Unia Europejska
Dzisiaj jest: 23 sierpnia 2019, Piątek

Program wyrównywania różnic między regionami III - realizacja w 2019r.

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na rok 2019 w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie projektów w obszarach B, C i D programu, których realizatorem jest samorząd powiatowy. Kompletne wnioski o dofinansowanie projektów w w/w obszarach  składać należy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice, w terminie do dnia 1 lutego 2019r.

Założenia programu wraz z procedurami i kryteriami, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o przyznanie dofinansowania oraz obowiązujące druki wniosków dostępne są na stronie internetowej  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III.

Zgodnie z założeniami programu:

I. Obszar B – obejmuje likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w:

1)   urzędach (obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego),

2)   placówkach edukacyjnych - należy przez to rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty:

a)  przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne,

b)  szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

c)  gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

d)  szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,

e)  szkoły artystyczne,

f)   poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

g)  specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

h)  bursy lub internaty szkolne oraz biblioteki szkolne,

i)   placówki oświatowo-wychowawcze,

j)   placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich;

3)  środowiskowych domach samopomocy (placówkach, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy).

Beneficjentami pomocy są powiaty, podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 30 % kosztów realizacji projektu, nie więcej jednak niż 150.000,00 zł na każdy projekt.

II. Obszar C – obejmuje tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych przez powiat, gminę lub organizację pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych z innym powiatem lub gminą, inną organizacją pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych).

Dofinansowaniem może zostać objęta  część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami pomocy są gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, nie więcej jednak niż 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

III. Obszar D – obejmuje likwidację barier transportowych – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami pomocy są:

1)  jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

2)  placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych (placówki działające co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w których udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły, tzn. co najmniej przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku), prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 60% kosztów realizacji projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70 % kosztów realizacji dotyczących warsztatów terapii zajęciowej, nie więcej jednak niż:

1)  80.000 zł - dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

2)  70 000 zł - dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

3)  do 250 000 zł  - dla autobusów.

 

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość wnioskowania w ramach obszaru E programu (realizatorem są Oddziały PFRON) o dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane przez gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe bezpośrednio w Małopolskim Oddziale PFRON w terminie do dnia 31 października 2019r.

Wykonanie: Sebastian Jarek

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie, ktorych uzywamy i jak je usunac, zobacz nasza polityke prywatnosci. Polityka Prywatnosci.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information