Logo - Kapitał ludzki Logo -Unia Europejska
Dzisiaj jest: 16 października 2019, Środa

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej - warunki pobytu

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której zarówno rodzina jak i gmina nie może zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców tych domów. Domy w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy na:

 • osób w podeszłym wieku

 • osób przewlekle somatycznie chorych

 • osób przewlekle psychicznie chorych

 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

 • osób niepełnosprawnych fizycznie
 • osób uzależnionych od alkoholu

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Do wnoszenia opłat za pobyt w dps są obowiązani w kolejności:

 • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

 • małżonek, zstępni przed wstępnymi,

 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a przypadku osób małoletnich przedstawicie ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z zawartą umową;
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie:
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi od października 2018r. - 701 zł, natomiast kryterium dochodowe na osobę w rodzinie stanowi kwotę 528 zł.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej należy składać we właściwym ośrodku pomocy społecznej, który przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy i kompletuje niezbędną do wydania decyzji dokumentację.

Decyzję o umieszczeniu  w domu pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom.

Wykaz Domów Pomocy Społecznej na terenie powiatu

Na ternie powiatu gorlickiego funkcjonują 3 domy o zasięgu ponadgminnym:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14 (tel. 18/353-54-08) dysponujący 120 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od miesiąca lutego 2019 r. – 3.361,68 zł.
 2. Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Sienkiewicza 30 (tel. 18/352-67-08) dysponujący 90 miejscami dla osób w podeszłym wieku. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od miesiąca lutego 2019 r. – 3.100,00 zł.
 3. Dom Pomocy Społecznej w Klimkówce 67 (tel. 18/351-61-72) dysponujący 78 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od miesiąca lutego 2019 r. – 3.384,40 zł.
 
Wykonanie: Sebastian Jarek

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie, ktorych uzywamy i jak je usunac, zobacz nasza polityke prywatnosci. Polityka Prywatnosci.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information